Nieuws

  • Vijf criteria voor onderwijsachterstanden. Er moeten 5 criteria worden  gehanteerd voor de onderwijsachterstand van leerlingen en voor de verdeling  van het budget voor onderwijsachterstanden over de gemeenten. ...
  • Verdeling niet gericht op maximale welvaart. Verevenen van de kosten van  de fysieke structuur en de centrumfunctie gaat ten koste van de welvaart. Daar  staat tegenover dat de welvaart verbetert als gemeenten ...
  • Kennis financiële verhouding in nieuwe adviesraad. In de nieuwe Raad voor  het openbaar bestuur, die ook moet gaan adviseren over de financiële  verhouding, zal ongeveer de helft van de leden gekozen worden ...