Nieuws

  • Gemeentegarantie rekening-courantkrediet verdwijnt. De gemeenten hoeven  voortaan geen garantie meer te geven voor het rekening-courantkrediet van  scholen van openbaar onderwijs. Wel blijft de gemeentegarantie ...
  • Verdeling sociaal domein voldoet niet aan de eisen. De huidige verdeling  van het gedecentraliseerde sociaal domein voldoet niet aan alle eisen voor  de verdeling van de algemene uitkering. Dat erkent minister ...
  • Problemen bij vinden van accountant. Sommige gemeenten kunnen geen  accountant vinden voor de controle van de jaarrekening. Dat zegt minister  RHA Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...